×

Tenis Kort Altyapı Hazırlığı

Eğim

Eğimler % 0.83’den (1:120) daha az ve % 1’den (1:100) daha fazla olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.  Her bir tenis kortunun, iyi bir drenaj ve su akışına sahip olması için gerçek düzlem üzerinde, tercihen bir taraftan diğer tarafa  veya en kısa yönde eğimli olmalıdır. Tenis kortu hiçbir zaman ağ çizgisinden saha çizgisine doğru, yanlardan orta çizgiye doğru veya orta çizgisinden yanlara doğru eğimli olmamalıdır.  

 

Çevre kenar bordürü

 

Bordür döşeme (dekoratif amaçlarla)
İsteğe bağlı olarak bir tuğla, beton, çelik veya emprenye edilmiş ahşap kenar bordürü kort alanının bütün çevresine döşenebilir. Donma ve çözülmenin olduğu iklimlerde bordürler ile döşeme arasında çatlaklar oluşacaktır. Diğer işlerin tamamlanmasına kadar kamyonların ve diğer ekipmanların kort alanına giriş ve çıkışına izin verecek şekilde bazı bölümler açık bırakılmalıdır. Çevre kenar bordürlerinin üst tesviyesi tamamlanmış ve düzeltilmiş tesviye seviyesinin yaklaşık olarak 1,5 cm altında olmalı ve tenis kortunun yüzeyi bu seviye ile eşit olacak şekilde kademeli azaltılmalıdır.   

 

Bant
Bitki örtüsünün korta girişini önlemeye yardımcı olmak, çevre düzenlemesinin bakımını kolaylaştırmak ve kortun genel estetiğini geliştirmek maksadıyla, tenis kortunun çevre kenar bordürünün çevresine 15 – 30 cm genişliğinde bir bant ilave edilebilir.

 

Agrega Zemin Tabakası

 

Malzeme
Bitümlü beton karışımından, kırma agregadan, işlemden geçirilmiş/geri dönüştürülmüş asfalt veya işlemden geçirilmiş/geri dönüştürülmüş betondan oluşan bir temel tabakası alt zeminin üzerine döşenmelidir. Belirtilen malzemeler yürürlükteki ASTM şartlarını sağlamalı ve bunlara uygun olmalıdır. Sıkıştırılmış kalınlık bölgenin  toprak ve iklim koşullarına bağlı olacaktır, ancak hiçbir şart ve koşullarda kalınlık, 10 cm kalınlığındaki tamamen sıkıştırılmış kırma taşın kalınlığına eşit olan kalınlıktan daha az olmamalıdır.

 

Yayma ve Sıkıştırma
Malzeme düzgün ve homojen bir yoğunluk ve kalınlık meydana getirecek şekilde ve uygun yöntemler kullanmak suretiyle yayılmalıdır. Bu şekilde yayılmış olan malzeme düzenli ve homojen yoğunluk sağlayacak ekipmanlarla minimum % 95 oranına kadar sıkıştırılmalıdır.

 

Toleranslar
Sıkıştırılmış olan temel tabakasının yüzeyi tenis kortunun gerçek düzleminden 1,5 cm’den fazla farklılık göstermemelidir.

 

Ara Kaplama Tabakası
Teknik şartlara uygun olarak 0,9 ila 1,6 cm arasında azami büyüklüğe sahip agrega içeren bir tesviye malzeme tabakası karışımı, 4cm’den daha az olmayacak bir sıkıştırılmış kalınlığa kadar temel tabakası üzerine inşa edilmelidir.

 

Beton Döşemeli Tenis Kortları

Tercih edilen beton kort inşaat yöntemi ön gerilmeli beton döşemedir.  Bu sistem çok daha büyük tek parça döküme izin verir, genleşme bağlantılarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır yansıma ve yüzey çatlamasını asgari seviyeye indirir.    

 

Eğim ve Kot Gereksinimleri

Tamamlanmış alt tabaka etrafındaki zeminin 10-15 cm üzerinde olacak ve eğimler % 0.83’den (1:120) daha az ve % 1’den (1:100) daha fazla olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.  Her bir tenis kortunun, iyi bir drenaj ve su akışına sahip olması için gerçek düzlem üzerinde, tercihen bir taraftan diğer tarafa veya en kısa yönde eğimli olmalıdır. Tenis kortu hiçbir zaman ağ çizgisinden saha çizgisine doğru, yanlardan orta çizgiye doğru veya orta çizgisinden yanlara doğru eğimli olmamalıdır.

 

Temelin Hazırlanması


İnşaat Sahası Zemininin Sıyrılması ve Hafriyat Çalışması

Daha farklı şekilde belirtilmediği sürece, inşaat sahasının zemin üst toprağı ve diğer uygun olmayan malzemeler ve yüzey alanının altında asgari 15 cm e kadar olan derinlikteki toprak, kalan alt zemin toprağının bozulmasını asgariye indirecek ve dolgu malzemesinin ve/veya temel tabakası malzemelerinin yerleştirilmesini kolaylaştıracak şekilde çıkarılmalıdır. Üst toprak inşaat sahası içerisinde depolanmalı ve inşaatın tamamlanması üzerine çevre düzenlemesi için kullanılmalıdır.

 

Yer altı Drenajı

Yüzey girişlerinin kortların üzerinde veya yanında sağlandığı yerlerde suyu uygun tahliye kanallarına taşıyacak su tahliye hatları uygun biçimde yapılmalıdır.
 

Bütün çukurların dolgusu granüllü malzeme ile yapılmalıdır ve kalınlık olarak 15 cm’yi aşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yayılmış olan malzeme düzenli ve homojen yoğunluk sağlayacak ekipmanlarla azami yoğunluğun % 95 oranına kadar sıkıştırılmalıdır. Bu sıkıştırma yüzeyin çukur üzerine müteakip yerleşim risklerini azaltmak maksadıyla gereklidir. 

Mevcut kalıcı kaplamanın altında çukur açma veya dolgu kullanıldığı zaman,  bu alanın azami yoğunluğun % 100’ü oranında sıkıştırılması önerilir. Bu yöntem, nihai yüzey üzerinde oluşabilecek çökme riskini azaltacaktır.

 

Alt Tabaka Dolgusu

Dolgu, inşaat alanında düzlemi yükseltmek için gerekli olan dolgu malzemesidir. 

İyi düzlenmiş granüllü toprak dolgu için tercih edildiğinde, normal olarak yerinden elde edilen ve yerinde mevcut olan toprak ekonomik sebeplerle kullanılır. Malzeme organik veya büyük, iri materyaller ve boyut olarak 4 cm’den daha büyük malzemeleri içermemelidir. Bu malzeme kalınlık olarak 15 cm’yi geçmeyecek şekilde üst katman içerisine yerleştirilmeli ve azami yoğunluğun % 5’ini geçmeyecek şekilde sıkıştırılmalıdır.  Sıkışma işlemi dolgunun su içeriği havalandırılmak suretiyle azaltılır veya  su ilave edilmek suretiyle artırılarak ayarlanabilir.  

 

Beton İnşaat

 

Bant
Bağımsız, tek tenis kortunun genel boyutları, kortun çevresinde 15 cm’lik bir bant sağlayacak şekilde 18,29 m x 36,57 m veya 15cm  ebadında bir bant sağlayacak şekilde 18,59 m x 36,87 m olmalıdır. Bu ilave uzunluk bitki örtüsünün korta girişini önlemeye yardımcı olur, çevre düzenlemesinin bakımını kolaylaştırır ve kortun genel estetiğini geliştirmeye katkıda bulunur. Çit malzemesi 18,29 m x 36,57 m ölçülerinde kalmalıdır. Çit kazıkları, ağ kazıkları, bağlantı parçaları ve merkez bağlantıları ve dayanak noktaları betonun dökülmesi öncesinde veya sırasında monte edilmelidir.  Çitle çevirme zeminin hazırlanması öncesinde tamamlanmış olmalıdır.

 

Çimento
Çimento (Tip 1 veya 1A) Portland Çimento, ASTM C 150 için Standart Şartlara veya cüruflu çimentolar, Tip S ve SA hariç olmak üzere, Hidrolik Çimento Karıştırma Şartlarına uygun olmalıdır. 

 

Yüzey sertleştirme karışımları kesinlikle kullanmayınız.

 

Agrega
Agrega, Beton Agregası ASTM C 33 için Standart Şartlara uygun olmalıdır.  12 cm kalınlığındaki beton çalışması için, tabaka agregasının nominal boyutları 3.5 cm’yi geçmemeli ve 10 cm kalınlığındaki beton çalışması için, tabaka agregasının nominal boyutları 2.5 cm’yi geçmemelidir. 

 

Betonun Kalınlığı
Eğer tenis kortunun yeri yıllık periyotta üçten fazla donma/çözülmeye maruz kalıyor ise beton çalışması 12 cm kalınlığında olmalıdır. Eğer tenis kortunun yeri yıllık periyotta üçten fazla donma/çözülmeye maruz kalınan bir yer değil ise beton çalışmasının kalınlığı 10 cm olabilir.

 

 

Bağlantılar

Bağımsız tenis kortları bir tek parça tabaka halinde dökülebilirler

 

Çift tenis kortları kortlar arasında elastomerik metal konstrüksiyon bağlantısı içerebilirler. Bu bağlantı eğer ihtiyaç duyulur ise ağ çizgisi üzerine de yerleştirilebilir.  Bağlantılar hiçbir zaman oyun alanları üzerine yerleştirilmemelidir.

 

Çoklu tenis kortu setlerinde her iki adet tenis kortu arasında bir dilatasyon yanda genleşme derzi bulunabilir. 

 

Beton Harç Oranlaması ve Karıştırma
Beton kalıbın dökülmesinden sonra 28inci günde 3.000 psi’den az olmayacak şekilde bir sıkıştırma kuvvetine sahip olmalıdır. Hazır karışım beton ASTM C 94, azami 10 cm döküm kalınlığa sahip Hazır Karışım Betonlar için Standartlar ve Şartlara uygun şekilde karıştırılmalı ve dökülmelidir.  

 

Döküm ve Düzleme
Beton pompalama yöntemiyle serilmelidir. Tenis kortunun betonunun tamamı tek kerede dökülmelidir. Beton yayılmalı, düzeltilmeli, tesviye edilmeli, beton mastarı ile mastarlanmalı, perdah malası ile perdahlanmalı ve mükemmel hale getirilmelidir.  Beton sadece ayak basıncına dayanacak şekilde yeterliliğe geldiğinde ve su perdahı yüzeyi terk ettiğinde, elektrikli/motorlu perdahlama ve malalama ile beton tabakası muntazam bir şekilde düzgünleştirilmelidir. Son tesviye ve tekstür yüzey üreticisi tarafından daha farklı şekilde belirtilmediği takdirde, orta düzey süpürge ile süpürülmelidir. Hiçbir zaman herhangi bir yüzey sertleştirici kullanılmamalıdır.

 

Yüzey Toleransları
Bu şekilde yayılmış ve düzeltilmiş olan tenis kortu yüzeyi herhangi bir yönde ölçüm yapıldığında 3 m de 4 cm den daha fazla bir farklılık göstermemelidir.

 

Sertleştirme
Düzeltme işleminden hemen sonra, üzeri polietilen film veya su geçirmez sertleştirme kağıdı ile üzerini örtmek yada yağmurlama veya göllendirme metoduyla veya diğer herhangi bir tür kaplama malzemeleriyle beton 7 gün boyunca sürekli olarak nemli koşullarda muhafaza edilmelidir. Hiçbir zaman herhangi bir sertleştirme karışımı kullanılmamalıdır. Sertleşme süresi yüzey sisteminin üreticinin önerilerine göre olmalıdır. Yukarıdaki hususların hepsinin üzerinde, düzeltilmiş yüzeye zarar verilmesi ihtimali nedeniyle zamanlama hususu kritik öneme sahiptir. 

Tenis Kort Altyapı Hazırlığı
Paylaş
İlgili Haberler